*26.06.1991 BVE tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de provinciale beroepskamers, (...) art. 69 van de organieke wet 08.07.1976 betr. de OCMW, en van de erelonen verschuldigd (...) medische onderzoeken

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
24099
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren