29.10.1991 KB wijz. KB 12.08.1991 betr. het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht

ondertekenaar
CLAES Willy - Min. van Economische Zaken en het Plan,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie,
inforumnummer
24616
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren