*16.07.1991 MB tot uitstelling van de datum van inwerkingtreding van KB 13.05.1991 waarbij sommige graden worden uitgesloten van het voorrecht van het KB 28.02.1991 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in de besturen (...)

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
24928
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren