02.04.1965 Wet betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
CUSTERS Josephus - Min. van Volksgezondheid en van het Gezin,
VERMEYLEN Piet - Min. de la Justice,
inforumnummer
25204
essentie

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Voor Vlaanderen:

< ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren