28.06.1990 KB tot aanpassing van wets- of verordeningsbepalingen betr. de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, aan de nieuwe spilindex

ondertekenaar
LANGENDRIES Raymond - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
2628
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren