Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

09.10.1991 BVE wijz. BVE 22.05.1991 houdende vaststelling van de regels betr. de bijdragen in de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten van de jongeren en de bestemming van het loon getoegekend aan de minderjarigen

Onverminderd hetgeen bij of krachtens de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (...) is bepaald aangaande de bijslag waarop de jongere recht heeft, kan de verwijzende instantie ertoe beslissen dat die jongere en de onderhoudsplichtige ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren