Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

16.09.1982 KB wijz. KB 15.07.1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij art. 76 van de gemeentekieswet

Dit KB wijzigt de titel van het KB van 15.07.1956 en wordt '... beroep als bedoeld in art. 76bis...'. Het beroep waarvan sprake in art. 76bis, gemeentekieswet wordt ingediend bij verzoekschrift gericht tot de Raad van State onder aangetekend schrijven. ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren