16.09.1982 KB wijz. KB 15.07.1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij art. 76 van de gemeentekieswet

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
27768
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren