21.12.2013 Wet houdende diverse bepalingen - Binnenlandse zaken - Wijz. wet 24.06.2013 betr. de gemeentelijke administratieve sancties (art. 132, 133 en 134)

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Justitie,
inforumnummer
279145
essentie

Deze titel brengt een aantal wijzigingen aan in de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Voortaan mogen ook de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven vaststellingen doen die momenteel door de gemeenteambtenaren mogen wor ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren