*26.11.1991 KB (...) de categrieën van dienstplichtigen van de lichting 1993 (...) art. 13 van de gecoördineerde dienstplichtwetten op een broederdienst kunnen beroepen om de vrijlating van dienst in vredestijd op morele grond te verkrijgen

ondertekenaar
COEME Guy - Min. van Landsverdediging,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
28152
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren