20.06.1983 MB houdende nadere regelen inzake de bekendmaking van de beslissingen van de vergunningsverlenende overheid, genomen bij toepassing van het dec. 02.07.1981 betr. het beheer van afvalstoffen

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,
inforumnummer
28319
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren