Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

23.07.1990 KB tot vaststelling van de wijze waarop de in art. 19, par. 1, vierde lid, NGW, bedoelde weddevermindering wordt toegestaan aan de burgemeesters en de schepenen

De aanvraag om weddevermindering (art. 19, par. 14de lid nieuwe gemeentewet) wordt door de burgemeesters en schepenen per aangetekend brief met ontvangstbewijs aan de Minister van Binnenlandse Zaken gericht. Zij voegen : - een attest van de ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren