05.07.1990 BBHE wijz. BBHE 01.02.1990 tot afwijking, voor de gesco personeelsleden werkzaam bij sommige openbare besturen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, van de bepalingen van art. 97, par. par. 1 en 2 programmawet 30.12.1988

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
inforumnummer
2883
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren