Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

MB wijz. MB 25.07.2018 ter uitvoering van het KB 04.09.2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in art. 3ter van de wet 08.07.1964 betr. de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 01.01.2018 tot 31.12.2018

Een toelage van 48189408,22 EUR die de periode van 01.01.2018 tot 31.12.2018 dekt, wordt toegekend aan de ziekenwagendiensten vermeld in bijlage 1 bij dit ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren