Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

13.03.1989 KB tot uitvoering van art. 63, par. 1, van de wet 29.03.1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wetten 22.12.1970 en 28.07.1976

Dit KB genomen in uitvoering van art. 63 Stedebouwwet, regelt voor het Brussels Gewest de verplichting die op de colleges van burgemeester en schepenen rust inzake het verschaffen van informatie aan particulieren inzake Stedebouw. Dit KB bepaalt de ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren