17.12.1991 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9bis 29.10.1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 09.03.1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten, betr. de ondernemingsraden, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 15 van 25.07.1974, nr. 34 van 27.02.1981 en nr. 37 van 27.11.1981

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
29157
essentie

Dit besluit verklaard algemeen verbindend de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9bis van 29.10.1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 09.03.1972 houdende ordening van de in de Nationa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren