20.07.1990 Wet tot instelling van een flexible pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
MOTTARD Gilbert - Min. van Pensioenen,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
2945
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren