09.11.2015 Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Wijzigingen van de wet 30.07.1979 betr. de preventie van brand en ontploffing en betr. de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen - Wijziging van de wet 24.06.2013 betr. de gemeentelijke administratieve sancties - Wijzigingen van de wet 10.04.990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Wijzigingen van de wet 16.01.2013 houdende diverse maatregelen betr. de strijd tegen maritieme piraterij (art. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

ondertekenaar
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
294821
essentie

Dit hoofdstuk bevat regels in verband met brandpreventie, het toepassingsgebied van de GAS-wet en de strijd tegen maritieme piraterij.

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren