Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

25.11.1991 Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen te New York op 20.11.1989

De Staten die partijen zijn bij dit Verdrag eerbiedigen en waarborgen de volgende rechten voor ieder kind die minder dan 18 jaar oud zijn zonder discriminatie van welke aard ook (ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren