21.02.1990 BVE tot vaststelling voor het jaar 1990 van het percentage van het aan het Vlaamse Gewest toekomend deel van het Gemeentefonds dat toegekend wordt aan het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

ondertekenaar
GEENS Gaston - Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt,
inforumnummer
3013
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren