30.12.1991 KB wijz. KB 29.04.1969 houdende algemeen reglement betr. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
MOTTARD Gilbert - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
30206
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren