03.07.1991 BVE houdende erkenning van de instellingen voor toneelkunst, toekenning van wedde- en werkingstoelagen aan de erkende instellingen en vaststelling van de weddeschalen voor de berekening van de voor subsidiëring in aanmerking komende wedden voor het speelseizoen 1991-1992

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Gemeenschapsmin. van Cultuur,
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
3039
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren