20.06.1990 BVE wijz. BVE 14.06.1989 houdende erkenning van de instellingen voor toneelkunst, de toekenning van wedde- en werkingstoelagen aan de erkende instellingen en de vaststelling van de weddeschalen voor de berekening van de voor subsidiëring in aanmerking komende wedden voor het speelseizoen 1989-1990

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Gemeenschapsmin. van Cultuur,
GEENS Gaston - Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,
inforumnummer
3071
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren