Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

09.01.1992 KB wijz. KB 10.11.1971 betr. de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijle oorsprong

Dit besluit geeft de voorwaarden onder dewelke de geprogrammeerde autologe transfusie mag gedaan worden. Onder geprogrammeerde autologe transfusie wordt verstaan het afnemen van bloed van een persoon met het oog op het gebruik daarvan bij een ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren