Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

15.01.2018 Wet houdende diverse bepalingen inzake werk - Bepalingen tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek (art. 30-35) en de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (art. 53-54)

Deze wet verleent aan de sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden inzake onderzoek en vaststelling van discriminatoire inbreuken in de zin van het sociaal strafrecht. De wet vergemakkelijkt het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken op de ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren