Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

27.04.2018 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31.07.2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betr. de wijz. KB 12.08.1985 tot uitvoering van art. 62, par. 5, van de Algemene kinderbijslagwet en wijz. KB 26.03.1965 betr. de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

Het akkoord waarmee dit decreet instemming betuigt, stemt de betalingsdata van de gezinsbijslag voor het overheidspersoneel (waaronder het gemeentepersoneel en lokale politie) af op die van de andere sectoren. Het past ook de toekenningsvoorwaarden ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren