Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

18.05.2018 Dec. wijz. art. 41 van het dec. 22.12.2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft

Dit decreet voorziet dat de gemeenteraad ook het toekennen van verminderingen en vrijstellingen op de gemeentebelastingen en de retributies niet mag toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. Het decreet voorziet ook een verplichte ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren