Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

06.07.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 - Financiën en Begroting - Kanselarij en Bestuur - Wijz. dec. 05.07.2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (art. 22)

Om rekening te houden met de overheveling van persoonsgebonden taken naar het Vlaamse en gemeentelijk niveau wordt de drempelwaarde uit art. 2.1.4.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) aangepast. De nieuwe drempelwaarde wordt bepaald op 441 ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren