Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

12.07.2018 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12.05.2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr. de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25.11.2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie

Het samenwerkingsakkoord waarmee dit decreet instemt, stimuleert de vrijwillige deelname van organisaties (met name de lokale overheden) aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) vastgesteld door de Europese verordening nr. ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren