Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

15.06.2018 BVR wijz. BVR 26.01.2001 betr. de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs en het BVR 19.09.2003 houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding

Dit besluit bepaalt onder andere dat elk centrum voor leerlingenbegeleiding voor het komende schooljaar een vormingsplan opstelt. Dat jaarlijkse vormingsplan is voorwerp van onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité. Dit besluit wijzigt ook de ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren