Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van art. 5, par. 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 betr. de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Dit besluit bepaalt de jaarlijkse maximumbedragen dat de leden van de bestuurs-, beheers- en adviesorganen van openbare van de lokale of gewestelijke openbare instellingen mogen ontvangen als bezoldigingen, voordelen van alle aard en ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren