Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

20.09.2018 BBHR tot aanwijzing van de instanties bedoeld in art. 28 derde lid van de ordonnantie van 09.07.2015 houdende geharmoniseerde regels betr. de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie

Indien de inbreukpleger van de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie in gebreke blijft de administratieve geldboete te betalen, kan de bevoegde administratie een kopie van de bestuurlijke beslissing en eventueel van de in kracht van ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren