Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

12.12.2018 KB wijz. art. 37 en 38 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van art. 14bis van het KB 11.09.2016 wijz. art. 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een art.139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een art. 3/1 in het KB 02.06.2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet 12.04.2011 houdende aanpassing van de wet 01.02.2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een art. 5/1 in het KB 09.01.2014 betr. de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen

Arbeidsprestaties verricht in het buitenland worden voortaan in aanmerking genomen voor de bepaling van de werkloosheidsuitkering wanneer zij verricht werden in een dienstbetrekking die in België aanleiding geeft tot socialezekerheidsbijdragen. ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren