Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

15.11.2018 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31.07.2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betr. de wijz. KB 12.08.1985 tot uitvoering van art. 62, par. 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijz. KB 26.03.1965 betr. de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt wijzigt de betalingsdata van de gezinsbijslag voor het overheidspersoneel (waaronder het gemeentepersoneel en lokale politie) door ze af te stemmen op die van de andere sectoren. Het ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren