Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

21.12.2018 BVR wijz. BVR 09.11.2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het BVR 28.03.2014 tot uitvoering van het dec. 29.11.2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, het Procedurebesluit van 09.05.2014, het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19.12.2014 en het BVR 12.10.2018 houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen, wat betreft de procedure in het kader van samenvoeging van gemeenten, tot wijz. BVR 21.09.2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag en wijz. BVR 13 .07.2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Dit besluit wijzigt een aantal besluiten om de gevolgen van de mogelijke samenvoeging van gemeenten te regelen voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG), de consultatiebureaus (CB) en de Huizen van het Kind en zijn aanbodsvormen. Het ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren