04.04.2019 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 30.11.2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 05.06.1997 betr. de milieuvergunningen en wijz. aanverwante wetgevingen, en wijz. het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
inforumnummer
328176
essentie

Deze ordonnantie stelt de inwerkingtreding uit tot 01.09.2019, van sommige bepalingen van de ordonnantie van 30.11.2017 (hervorming BWRO) die het BWRO en de ordonnantie betreffende de milieuvergunning wijzigt, aangezien de computersoftware voor het ond ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren