Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

04.04.2019 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 30.11.2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 05.06.1997 betr. de milieuvergunningen en wijz. aanverwante wetgevingen, en wijz. het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Deze ordonnantie stelt de inwerkingtreding uit tot 01.09.2019, van sommige bepalingen van de ordonnantie van 30.11.2017 (hervorming BWRO) die het BWRO en de ordonnantie betreffende de milieuvergunning wijzigt, aangezien de computersoftware voor het ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren