13.02.1992 BBHG ter invoering van een forfaitaire toeslag op de tarieven die van toepassing zijn voor het bezoldigd vervoer van personen per taxi

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
VAN EYLL Didier - Staatssecret. voor de Brusselse Regering
inforumnummer
32818
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren