05.03.1992 MB houdende delegatie van de bevoegdheden van de Minister inzake machtiging tot het bezit van een verweer- of oorlogsvuurwapen en vergunning voor het dragen van een verweerwapen

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
33337
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren