17.03.1971 KB tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere herplaatsingstoelage aan personen, wegens gehele of gedeeltelijke sluiting van steenkolenmijnen ontslagen en in overheidsdienst aangeworven of in dienst genomen

ondertekenaar
DENIS Maurice - Min. van Begroting,
MERLOT Jean-Joseph - Vice-Eerste Min., Min. van Economische Zaken
inforumnummer
34723
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren