22.07.2021 Ordonnantie tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie 06.10.2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
348261
essentie

Omwille van het coronavirus Covid-19 verlengt deze ordonnantie de termijnen voor de verwezenlijking van de uitwerkings-, uitvoerings- en implementatietermijnen van bepaalde programma’s voor stedelijke herwaardering. De verlenging varieert&nb ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren