28.11.2021 KB betr. radiotoegang in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
351651
essentie

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van de gebruiksrechten die worden toegekend aan de mobiele operatoren in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren