26.04.2022 KB wijz. KB 14.01.2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

ondertekenaar
MAHDI Sammy - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
355002
essentie

Dit besluit actualiseert de opdrachten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken. Ze betreffen veiligheid en preventie, de civiele veiligheid, het risico- en crisisbeheer evenals de beveiliging van personen, instellingen en evenementen, ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren