20.07.2022 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12.05.2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijz. samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
358250
essentie

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemt, biedt een wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van nieuwkomers, uitgevoerd in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van hun dossiers ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren