11.09.2022 KB wijz. de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
359163
essentie

Dit besluit wijzigt de procedure en de voorwaarden voor re-integratie na ziekte bij de eigen werkgever. De Codex welzijn op het werk wordt daartoe aangepast.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren