18.07.2022 MB betr. de bekendmaking van de oproep om te gaan stemmen in het kader van de verkiezingen van 17.09.2022 van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen en de modaliteiten voor de terbeschikkingsstelling van de lokalen door de vastgoedmaatschappijen

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
359637
essentie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de bekendmaking van de oproep aan de huurders om te gaan stemmen en van de bekendmaking op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) van de vastgestelde lijst met kandida ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren