19.05.2022 BVCGG wijz. bedrag van 139000 EUR vermeld in art. 110, par. 1, 9°, van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en art. 1 van BVCGGG 05.03.2020 tot vaststelling van het bedrag bedoeld in art. 27, par. 1ter, 5°, van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
360522
essentie

De akten van het OCMW betreffende de overheidsopdrachten waarvan het bedrag 140000 EUR overschrijdt, worden verzonden naar het Verenigd College en het college van burgemeester en schepenen. Dit bedrag wordt van 139000 naar 140000 EUR verhoogd.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren