12.10.2022 MB tot bepaling van de inwerkingtreding van de code 5.1.6. en 5.1.7. die kunnen worden geregistreerd in het informatietype 202, verbonden met het wettelijk informatiegegeven betr. de verblijfssituatie van de vreemdelingen die in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven

ondertekenaar
de MOOR Nicole - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
361378
essentie

Dit besluit bepaalt op 19.10.2021 de inwerkingtredingsdatum van de codes 5.1.6. (student die zijn diploma behaald heeft en werk zoekt) en 5.1.7. (student die zijn diploma behaald heeft en een bedrijf opricht) die kunnen worden geregistreerd door de gem ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren