08.06.1867 Wet Strafwetboek, Van misdrijven en wanbedrijven van beteugeling in het bijzonder, Van misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door ambtenaren in de uitoefening hun ambten of door bedienaard van de erediensten in het waarnemen van hun bediening begaan, Van onwettige uitoefening van het openbaar gezag voor het verkrijgen of na verliezen van de vereiste bevoegdheid, Svb. 261

ondertekenaar
BARA Jules - Min. van Justitie,
inforumnummer
36171
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren