23.12.2022 Ordonnantie tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 06.10.2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31.05.2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur [ Coronavirus - Oekraïne - Energiecrisis ]

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
361968
essentie

Deze ordonnantie verlengt onder andere met zes maanden de termijnen voor de uitvoeringsfasen en de tenuitvoerlegging van de programma’s voor stedelijke herwaardering. Ze voegt ook de mogelijkheid toe van een laatste wijziging van bepaalde program ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren