09.10.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13.12.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2022

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
362685
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor het jaar 2022 het percentage van de sociale bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler. Ze is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van bepaalde sectoren di ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren