09.10.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13.12.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
362699
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) opent geen recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen), maar bepaalt de voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen opdat hij na ontslag door de werkgever een beroep k ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren